GBP w Jakubowie
zaprasza na
Warsztaty Literackie z poetką,
Stanisławą Gujską.

Termin najbliższego spotkania: 30 listopada 2011 roku (środa) od godz.1030 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie. Na warsztaty należy przygotować utwór w dowolnej formie literackiej o tematyce:

„Gmina Jakubów w historii i w legendzie”

Np.  pochodzenie nazwy swojej miejscowości, kościoły, pomniki, kapliczki, krzyże w Twojej okolicy.

Prace prosimy przynieść na konsultacje z poetką lub wcześniej przesłać drogą listowną / e-mailową  na adres biblioteki:  Jakubów 55, biblioteka@jakubow.pl


Kontakt telefoniczny: (25) 757-93-28
Reklama