Na drugim przeglądzie wydawniczym 24.01.2012 r. prezentowano przede wszystkim „Podręczny słownik bibliotekarza”, który nawiązuje do publikacji Heleny Więckowskiej i Hanny Pliszczyńskiej pod tym samym tytułem. Z poprzedniego korzystały trzy pokolenia bibliotekarzy, księgarzy i miłośników książki. Słownik opracowany został przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Prace nad nim koordynowała prof. Hanna Tadeusiewicz, współpracownica Heleny Więckowskiej.

Słownik zawiera niemal 5700 haseł i odsyłaczy, wyjaśniających terminy polskie oraz odpowiedniki tych terminów w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

    

Spotkanie rozpoczął dyrektor SBP, pan Janusz Nowicki, który opowiedział o pracy wydawnictwa SBP w 2011 roku oraz przedstawił ogólny zarys planów na rok 2012. Pojawią się nowe serie np. ABC bibliotekarza jak również inne ciekawe publikacje m.in. „Prawo autorskie w bibliotekach” Bolesława Howorki oraz „Aktywizacja bibliotek” prof.dr hab. E.B. Zybert.  Głównym recenzentem „Podręcznego słownika bibliotekarza” był profesor Marcin Drzewiecki z UW oraz zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Na 2. przeglądzie nowości polecano również inne tytuły: