Publikacje powiatu mińskiego z ostatnich 2 lat (2010-2011):

 
 1. Cegłów – Mrozy. Wydarzenia i ludzie / Danuta Grzegorczyk. Cegłów : GBP w Cegłowie, 2010.
 2. Cegłów na Mazowszu /  Danuta Grzegorczyk. Cegłów : GBP w Cegłowie, 2010.
 3. Kałuszyn: przewodnik turystyczny / red. Anna Andrzejkiewicz, Kałuszyn : Biblioteka Publiczna, 2010.
 4. Albumowy przewodnik po gminie Mrozy : krajobraz architektoniczno-przyrodniczy / Tomasz Kowalczyk. Mrozy : GBP w Mrozach, 2011.

 

 1. Mińsk Mazowiecki Miasto i powiat w drugiej Rzeczypospolitej / Lilla Małgorzata Kłos. Mińsk Mazowiecki, 2010.
 2. Powiat miński : przewodnik subiektywny / Lilla Małgorzata Kłos. Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Agencja Wydawnicza „Egros”, 2011.
 3. Ziemia Mińska… jakiej nie znamy w wystąpieniach krasomówczych uczniów. 15 lata Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w powiecie mińskim 1996-2011 / Joanna Janicka, Małgorzata Michalik, Lidia Nowak-Chomicz. Mińsk Mazowiecki, 2011.

 1. Z dziejów Cyganki / Kuć Bogusław, Stanisławów : Bogdan Kuć, 2010.
 2. Dębe Wielkie i okolice w czasie Powstania Listopadowego / Dębe Wielkie : Urząd Gminy, 2011.
 3. Dębe Wielkie i okolice w sierpniu 1920 roku / Dębe Wielkie, Stanisławów : Bogdan Kuć, 2010.

 

 

 1. Wspomnienia mińskomazowieckie / Stanisław Kazikowski, Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2010.
 2. Kapliczki i krzyże na terenie miasta Mińsk Mazowiecki / red. Janusz Kuligowski. Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2010.
 3. Rocznik Mińskomazowiecki Z. 18 / red. Janusz Kuligowski. Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2010.
 4. Sacrum Ziemi Mińskiej / [fot.] Rafał Szczepankowski ; ze wstępem Krzysztofa Szczypiorskiego.  Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej, 2011.
 5. Rocznik Mińskomazowiecki Z. 19 / red. Tomasz Adamczak. Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2011.
 6. Dziesięć lat mińskich społecznych kwest na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków. Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2011.

 

 

 1. Mińsk Mazowiecki / red. Piotr Wojciechowski. Mińsk Mazowiecki : Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, 2010.
 2. Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel Ziem i Miast Rzeczypospolitej / Wiktor Krzysztof Cygan. Mińsk Mazowiecki :   Muzeum Ziemi Mińskiej,   2011.
 3. Mińsk Mazowiecki i okolice na dawnej fotografii. Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i Fotopia, 2010.
 4. Rok 1920 na Ziemi Mińskiej / Joanna Cygan, Wiktor Krzysztof Cygan.  Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej ; Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2010.
 5. Ułani Lubelscy / Krzysztof Szczypiorski ; słowo wstępne Lesław Kukawski.  Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2010.

 

 1. Lubicz zawsze żywy : monografia komendanta Obwodu Armii Krajowej Ludwika Wolańskiego i zarys działalności Oddziałów AK na terenie powiatu mińskomazowieckiego / Franciszek Zwierzyński.  Mińsk Mazowiecki : Franciszek Zwierzyński, 2011.
 2. Historia kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim / Krzysztof Szczypiorski.  Warszawa : „Inicjatywa Praska” Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2010.
 3. Złamany hufnal / Andrzej Kamiński.  Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

 1. Żołnierze niepodległości 1863-1938 t.1 Słownik biograficzny / Wiktor Krzysztof Cygan. Mińsk Mazowiecki : Oficyna Wydawnicza „Zbroja”, 2011.
 2. Żołnierze niepodległości 1863-1938 t.2 Słownik biograficzny / Wiktor Krzysztof Cygan. Mińsk Mazowiecki : Oficyna Wydawnicza „Zbroja”, 2011.
 3. Żołnierze niepodległości 1863-1938 t.3 Słownik biograficzny / Wiktor Krzysztof Cygan. Mińsk Mazowiecki : Oficyna Wydawnicza „Zbroja”, 2011.
 4. Mińskie impresje architektoniczne Marka Chabrowskiego / ze wstępem i opisem Janusza Kuligowskiego.  Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej, cop. 2011.
 5. Przewodnik po gminie Cegłów / Danuta Grzegorczyk. Cegłów : Gmina Cegłów, 2011.