Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie dnia 15.10.2012 r. zorganizowały szkolenie pt. „BIP w BIBLIOTECE”, które poprowadził inż. Rafał Kula.

  

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 przypominam, że biblioteki są zobowiązane do prowadzenia stron podmiotowych BIP w formie odrębnych stron WWW.

Art. 4.
1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby
prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w
rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prezentację przesłałam Państwu e-mailem, proszę się zapoznać i ustosunkować.

Reklama