Dnia 19.11.2012 odbyło się szkolenie na temat prawa autorskiego, które poprowadzili doświadczeni bibliotekarze: Joanna Potęga i Katarzyna Urbanowicz.

Oprócz podstawowych pojęć prawa autorskiego na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dowiedzieliśmy się więcej o Bibliotekach Cyfrowych oraz poznaliśmy różne systemy licencjonowania praw autorskich m.in. wolne licencje Creative Commons (CC) i jego rodzaje. Materiały, które są udostępnione na bazie tych licencji Uznania Autorstwa, można spotkać i korzystać z nich bezpłatnie, m.in. na portalach:


Więcej informacji o wolnych licencjach można dowiedzieć się na stronie Koalicji Otwartej Edukacji, zachęcam.