Rada Miejska w Halinowie postanowiła zlikwidować filię biblioteczną w Brzezinach, która działała tam tylko 4 lata. Na mocy uchwały, w dniu 28 grudnia 2012 roku zamknięta została filia Biblioteki Publicznej Gminy Halinów. Placówka znajdowała się w Szkole Podstawowej i była otwarta tylko raz w tygodniu, w środy od 9.00 do 17.00, dlatego miała tylko 87 czytelników. Księgozbiór został przekazany w depozyt bibliotece szkolnej na okres 5 lat.

W Nowym Roku 2013 życzę wszystkim bibliotekom dobrych lokalizacji, więcej czytelników, dużo pieniędzy na zakup nowości wydawniczych oraz zadowolenia z pracy!