Jak co roku, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego przekazało nam swoje najnowsze publikacje:

  1. Rocznik Mińskomazowiecki t.20
  2. Zarys dziejów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego (1962-2012)
  3. Judenrein. Bez Żydów. Żydzi mińscy w czasie wojny i po jej zakończeniu
  4. Uroki powiatu mińskiego – pocztówki