W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego powstała książka pt. „Powstańcy Styczniowi odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari”, to najnowsza książka Bogusława Szwedo, dziennikarza i założyciela radia Leliwa.

Bogusław Szwedo już od ponad 15 lat zajmuje się biografistyką regionalną oraz osób odznaczonych Orderem Virtuti Militari, a tematyka orderu Virtuti Militari to jego hobby. W 2000 roku ukazała się pierwsza jego książka, „Kawalerowie Virtuti Militari Ziemi Niżańskiej”. W ciągu ostatnich 14 lat autor wydał następne cztery, poświęcone między innymi kapłanom i sportowcom odznaczonym Orderem Virtuti Militari.

„Książka jest słownikiem biograficznym, przedstawiającym powstańców styczniowych odznaczonych orderem Virtuti Militari. – Tym orderem odznaczono tylko weteranów powstania styczniowego, zatem ludzi którzy żyli 80, 90 lat, chyba najstarszy z nich dożył 96 lat. Zatem nie byli tylko powstańcami, mieli w życiu również swoje osiągnięcia, byli to inżynierowie, pianiści, lekarze – tłumaczy B. Szwedo. – Dlatego czytając te biogramy każdy może znaleźć coś, co go może zainteresować – dodaje.

Autor nad książką pracował cztery lata przeszukując XIX i XX wieczną prasę, nekrologi, Centralne Archiwum Wojskowe i przede wszystkim książki, których jak mówi, było kilka tysięcy”.

Książkę można kupić w Muzeum Ziemi Mińskiej w cenie 40 zł.

 

Tekst zaczerpnięty został ze strony internetowej:

http://nadwisla24.pl/2013/01/31/promocja-ksiazki-boguslawa-szwedo-%E2%80%9Epowstancy-styczniowi-odznaczeni-orderem-wojennym-virtuti-militari-w-mbp-w-tarnobrzegu-zdjecia-oraz-video/

Reklama