Hasłem Tygodnia Bibliotek 2013 jest „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”

Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2013 r., Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.

Wybrano już Plakat Tygodnia Bibliotek 2013 – praca autorstwa Damiana Kłaczkiewicza, zwycięzcy konkursu na plakat w roku 2013  http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=197

Każda biblioteka w powiecie mińskim, w której pracownicy należą do SBP, otrzyma plakat Tygodnia Bibliotek bezpłatnie od Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Siedlcach.

Reklama