Wszystkie biblioteki w powiecie mińskim posiadają System Biblioteczny Mateusz w rozszerzonej wersji PRO. Oto ich rok instalacji:

2010

GBP w Cegłowie

GBP w Mrozach + filia w Jeruzalu

BP w Kałuszynie + filia w Nowych Groszkach

2011

GBP w Latowiczu

BPG Mińsk Maz. z/s w Stojadłach

GBP w Jakubowie

GBP w Stanisławowie

BPG Halinów + filia w Okuniewie

GBP w Dębem Wielkim

GBP w Dobrem

2012

GBP w Siennicy + filia w Grzebowilku

2013

MBP w Sulejówku + 2 filie

2014

filia w Cygance