Rozpoczął się nabór do programu dotacyjnego dla bibliotek publicznych, realizowanego przez Instytut Książki – „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom korzystanie z internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. W ramach otrzymanego dofinansowania biblioteki gminne, miejskie oraz powiatowe będą mogły sfinansować zakup infrastruktury teleinformatycznej i/lub sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie upływa 20 października 2013 roku – wniosek należy złożyć w wersji papierowej z niezbędnymi podpisami na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu wraz z obowiązującymi załącznikami. Dodatkowo wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej na adres: kraszewski@instytutksiazki.pl

W razie wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Instytutem Książki.

Instytut Książki
Oddział w Warszawie
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
PKiN, IX piętro, pok. 911

Artur Sawicki
e-mail: kraszewski@instytutksiazki.pl
tel: +48 886 349 411

Informacje telefoniczne dotyczące programu udzielane są w godzinach: 10.00 – 15.00.