W sobotę, 23 listopada 2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim inicjuje pierwsze Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych, poświęconych Mińskowi Mazowieckiemu i powiatowi mińskiemu.  Wydawnictwa te cieszą się od lat dużym zainteresowaniem, są jednak rozproszone i niekiedy trudno do nich dotrzeć. 

Dla wydawców Mińskie Spotkania byłyby okazją do zaprezentowania swego dorobku wydawniczego i wymiany doświadczeń; dla czytelników, bibliotek i placówek kultury – do poznania  lokalnego rynku wydawniczego,  uzupełnienia zbiorów.

I Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych odbędą się pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.   

  •  I Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych nie są wystawą; odbędą się w formie mini-targów, na których wystawcy zaprezentują książki, czasopisma, foldery, ulotki, informatory, broszury, mapy, multimedia i in.
  • Część oficjalna Spotkań odbędzie się w Sali Konferencyjnej, pozostała część- w Czytelni MBP (I piętro).
  • W Czytelni MBP Wystawcy będą mieli do swej dyspozycji stoły i krzesła. W celu zarezerwowania odpowiedniego miejsca prosimy o określenie ilości publikacji
  • Spotkania  będą okazją do sprzedaży  prezentowanych publikacji
  • Wystawcy przywożą swe materiały w dniu MSWPR, tj. 23.11.2013, przygotowują zarezerwowane stanowisko i prezentują swój dorobek przez cały czas trwania Spotkań.
  • Podczas części oficjalnej stanowiska Wydawców będą pod opieką pracowników MBP.

 

Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt telefoniczny lub mailowy do 20.11.2013 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piłsudskiego 1a

tel.  25 740 51 46
e-mail: poczta@mbpmm.pl

Reklama