W sobotę, 23 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbędą się pierwsze Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych poświęconych Mińskowi Mazowieckiemu i powiatowi mińskiemu. Wstęp wolny.

16.30-18.00

  • Wykład o regionaliach Tadeusza Krawczaka, dyrektora Archiwum Akt Nowych
  • Wystąpienia specjalistów w dziedzinie regionaliów, m.in. Danuta Grzegorczyk
  • Pokaz filmu „Harcerze z Cegłowa”

18.00-20.00

  • Minitargi wydawców, podczas których będzie można poznać lokalny rynek wydawniczy i uzupełnić zbiory

SpotkaNIA REGIONALISTÓW

Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa prac Marka Chabrowskiego ze zbiorów Muzeum Ziemi Mińskiej.

Reklama