Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną” zorganizowane były przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim, pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konferencję wygłosił Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych, Zbigniew Markert z Agencji Wydawniczej „Egros” oraz Danuta Grzegorczyk, która zaprezentowała „Regionalia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie”, wyemitowano również film „Harcerze z Cegłowa”.

W minitargach, podczas których była możliwość zakupu książek, wzięło udział 24 wystawców:

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim,
Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu,
Gmina Mrozy,
Agencja Wydawnicza „Egros”,
Fotopia,
Muzeum Ziemi Mińskiej,
Oficyna Wydawnicza „Ajaks”,
Oficyna Wydawnicza „Zbroja”,
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Mińsk Mazowiecki,
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,
Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina,
Stanisława Gujska,
Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne,
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej,
Tygodnik Lokalna,
Tygodnik „Nowy Dzwon”,
Tygodnik „Strefa Mińsk”,
Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy,
Krzysztof Dmowski,
Franciszek Zwierzyński.

fot. Valdi Piekarski (MBP)