W dniu 27 listopada 2013 roku zespół kontrolujący z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził 3 nasze biblioteki w powiecie mińskim: GBP w Dębem Wielkim, MBP w Mińsku Mazowieckim oraz BP w Kałuszynie.

W ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej sprawdzono sprzęt, katalog on-line na stronie msib.pl, dokumentację, naklejki, tabliczkę z informacją o projekcie, zrobiono kilka zdjęć i sporządzono protokół.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie projektu we wszystkich sprawdzonych placówkach.

Reklama