Informujemy, że do Urzędów Gmin i Miast powiatu mińskiego zostało przesłane pismo informujące o istnieniu Koła SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, o celach i zadaniach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Na zebraniu Oddziału SBP, które odbyło się 13 grudnia 2013 r. została ustalona składka członkowska na 3 zł za miesiąc (36 zł rocznie). Podniesienie składki zostało podyktowane wymogami Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP i Zarządu Głównego SBP, aby minimalna składka wynosiła 3 zł miesięcznie. Ponadto uchwalono, iż emeryci mogą wpłacać składkę dobrowolną w dowolnej wysokości. 

W 2014 r. plakaty na Tydzień Bibliotek zakupi dla bibliotek gminnych powiatu mińskiego tak (jak w 2013 r.) Oddział SBP w Siedlcach.

Koło SBP wystąpiło z wnioskiem do Oddziału, aby Zarząd Główny ustalił, do czego uprawniają (oprócz zniżek za uczestnictwo w konferencjach i prywatnego zakupu wydawnictw SBP) legitymacje członkowskie SBP.

Anna Cudna
Przewodnicząca Koła SBP