4 marca zaprezentowano na Koszykowej 93 pozycje książkowe, m.in.: