W styczniu 2014 r. ruszył Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020. Na jego realizację w ciągu najbliższych sześciu lat przewidziano miliard złotych: 650 mln zł ze środków MKiDN i 350 mln zł od beneficjentów programu, m.in. od samorządów i instytucji.

Celem Programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację 15 programów prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.

Istotnym elementem programu „CZYTAJ!MY” będą działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. W związku z tym planowana jest: modernizacja budynków bibliotek, unowocześnianie ich serwisu, zakup nowości oraz szkolenia bibliotekarzy.