8 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz. 10.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim, pełniąca obowiązki biblioteki powiatowej, organizuje szkolenie dla bibliotekarzy z opisów bibliograficznych książek w formacie MARC21 w bazach katalogowych bibliotek publicznych. Spotkanie poprowadzi Anna Cudna z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Karolina Wieczorek – instruktor ds. bibliotek w powiecie. Poruszymy takie tematy jak:

  • powtarzające się błędy w opisach,
  • zmiany w polach i podpolach np. 710
  • przypomnienia dotyczące wypełniania pól
  • stosowanie CKHW NUKAT
  • stosowanie JHP BN
  • zastosowanie zmian w Systemie Bibliotecznym Mateusz (konwersje pól, nowe bazy, szablony masek)

Przeglądanie i kontrola baz katalogowych bibliotek publicznych woj. mazowieckiego wynika z uruchomienia katalogu centralnego MetaLib.