Biblioteka Wojewódzka organizuje szkolenie z zakresu:

  • obsługi i funkcjonowania multiwyszukiwarki MetaLib działającej poprzez MSIB oraz możliwości przeszukiwania katalogów bibliotecznych podłączonych do tej wyszukiwarki;
  •  poprawności opisów bibliograficznych w formacie MARC 21 w bazach katalogowych bibliotek publicznych powiatu mińskiego, które zostały przejrzane przez instruktorów.

Szkolenie odbędzie się 6 października 2014 godz. 10.00 w sali komputerowej w siedzibie Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek – ul. Noakowskiego 14 w Warszawie (domofon 100, I piętro)

Zajęcia poprowadzą 2 Działy: Informatyki i Wojewódzkiej Sieci Bibliotek

Reklama