Dostępna jest już wersja 6.0 Mateusza, która m.in. posiada dodatkowe operacje grupowe związane z opisami bibliograficznymi w formacie MARC21, np. korekta pola siglum biblioteki 040.  Kasia>Administracja>Kontrola opisówMateusz wersja 6.0
Proszę świadomie zamieniać tylko swoje używane sigla.
Reklama