Od 1 marca 2015 roku nowe dowody osobiste nie będą miały m.in. zameldowania, które jest nam niezbędne do pracy w bibliotekach np. przy upomnieniach i odpowiedzialności za wypożyczane zbiory. W związku z tym, aby potwierdzić adres zamieszkania lub zameldowania Czytelnika, System Biblioteczny Mateusz ma przygotowane do wydruku specjalne Oświadczenie.
Oświadczenie małe

Czytelnik z nowym dowodem osobistym, zgodnie z regulaminem biblioteki, będzie musiał potwierdzić swój adres zamieszkania lub zameldowania podpisując Oświadczenie wydrukowane w Systemie Bibliotecznym Mateusz.

Reklama