Jako skarbnik naszego Koła SBP informuję, że zbieram składki roczne na działalność i członkostwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w wysokości 36 zł.

Reklama