Zapraszam wszystkich dyrektorów bibliotek publicznych (najlepiej z drugą osobą zarządzającą) na wyjątkowo ważne szkolenie z Kontroli Zarządczej w Instytucjach Kultury, szczególnie dla bibliotek. Poza szkoleniem i warsztatami będzie możliwa weryfikacja dokumentacji, którą Państwo macie stworzoną w zakresie kontroli zarządczej. Proszę o przygotowanie swoich wątpliwości i potraktowanie tego spotkania jako jedynej okazji do stworzenia tego niezbędnego dokumentu w naszych bibliotekach.
            Szkolenie odbędzie się 17 kwietnia 2015 od godz. 10.00-15.30 (piątek), poprowadzi pani Anna Sosińska z firmy WIKnet. Proszę o przesłanie listy z imionami i nazwiskami uczestników – będą przygotowane materiały i zaświadczenia.
Reklama