Najnowsze pozycje regionalne otrzymane od Wydawców na początku roku 2015 to:

  1. Ziemia mińska. Gmina Jakubów
  2. Dawne Sanatorium w Rudce koło Mrozów. Albumowy przewodnik
  3. Sanatorium w Rudce. Mały przewodnik

Jakubów Rudka - albumowe przewonik Rudka - mały przewodnik

Reklama