Nasza Gmina - Jakubów (kwartalnik)

Wójt Gminy Jakubów, Hanna Wocial przedstawiła nowy, bezpłatny kwartalnik Nasza Gmina Jakubów redagowany przez Darię Lisiecką – bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie. Wydanie jest eleganckie i dostępne również w wersji on-line na stronie Urzędu Gminy Jakubów na stronie http://www.jakubow.pl/index.php/kwartalnik-qnasza-gminaq

Celem publikacji będzie przybliżenie Państwu działań i sposobu realizacji zadań gminy oraz podległych jej jednostek. Pragniemy przedstawić stan realizacji inwestycji gminnych, źródła ich finansowania, jak również działania kulturalne i sportowe, wpływające na rozwój naszej gminy. Szeroka polityka informacyjna przyczyni się znacznie do prawidłowego przepływu informacji oraz promocji naszej gminy, jak również jej mieszkańców.
Wójt Gminy Jakubów, Hanna Wocial