W Mateuszu 6.1.0 pojawiło się wiele nowości dotyczących przetwarzania danych osobowych dlatego powstała również instrukcja. Można ją pobrać z programu KASIA – Klient Z39.50 > JHP BN > Dokumentacje

mat_logo