Były życzenia i gratulacje, inspirujące przemówienia i konstruktywne rozmowy o przyszłości bibliotek i ich roli we współczesnym świecie – tak wspominamy tegoroczny Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji 6 maja 2016 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste spotkanie. Licznie zgromadzeni bibliotekarze przyjęli życzenia od wspaniałych gości: Dr Michała Strąka – Dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Głównej Biblioteki Województwa Mazowieckiego, Jadwigi Frelak – Sekretarza Miasta Mińsk Mazowiecki, Emilii Piotrkowicz – Naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa, Małgorzaty Sulewskiej – przedstawiciela Miejskiego Domu Kultury oraz Anny Popławskiej – kierownika filii w Mińsku Mazowieckim Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek to czas podsumowań i wyróżnień dla tych, których praca w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa i promocji bibliotek. W tym roku Odznakę Honorową SBP przyznało Elżbiecie Sieradzińskiej – Dyrektorowi MBP Mińsk Mazowiecki. Natomiast listy gratulacyjne Zarządu Głównego SBP otrzymała Anna Kołowska – kierownik Oddziału dla Dzieci oraz Waldemar Piekarski – pracownik Czytelni MBP w Mińsku Mazowieckim.

Zarząd Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał także nagrody jubileuszowe, które wręczyły Agnieszka Wielgo – Sekretarz Koła SBP i Karolina Wieczorek – skarbnik Koła SBP. W tym roku z okazji 25 – lecia pracy wyróżniono Janinę Frelek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy, Katarzynę Parol – Kierownika Filii Bibliotecznej w Wiśniewie oraz Małgorzatę Dróżdż z Filii nr 2 MBP w Mińsku Mazowieckim. Ponadto za 35 – lecie pracy nagrodę otrzymała Anna Cudna – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.  

Zgodnie z tradycją, bibliotekarze złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą pierwszą księgarnię i czytelnię w Mińsku Mazowieckim, prowadzoną przez Zuzannę Małyszczycką, Kornelię Skrodzką, Leokadię Magdalenę Lipską i Marię Donner.

Uroczystość uświetnił występ uczniów ze szkoły muzycznej Janusza Sadocha.

opracowała Katarzyna Pskiet

Reklama