Dzisiaj upływa termin składania wniosków o dotację na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasze biblioteki oprócz zadeklarowanego wkładu własnego mają szansę otrzymać, jak co roku, dodatkowe środki na zakup zbiorów bibliotecznych:

GBP w Cegłowie 8 000 zł
GBP w Dębem Wielkim 8 500 zł
GOK w Dobrem 6 000 zł
BPG Halinów 12 000 zł
GBP w Jakubowie 6 500 zł
BP w Kałuszynie 7 500 zł
GBP w Latowiczu 6 000 zł
GBP w Mińsku Maz. z/s w Stojadłach                     7 500 zł
MBP w Mińsku Maz. 55 000 zł
GBP w Mrozach 10 500 zł
GBP w Siennicy 7 500 zł
GOK w Stanisławowie 7 000 zł
MBP w Sulejówku 13 500 zł

 

Zgodnie z ustalonymi kryteriami i zasadami podziału dotacji brane są pod uwagę: wkład własny, liczba ludności, liczba czytelników, a także stopień „zamożności” organizatorów bibliotek (jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie gmin, powiatów, województwa), z uwzględnieniem wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

źródło:

http://www.bn.org.pl/download/document/1462781472.pdf

http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/2016