W tegorocznych mińskich targach regionalnych „Nad Srebrną” zarejestrowano 20. wystawców, wśród nich były też nasze biblioteki, które wydają własne publikacje:

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie
  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
  3. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie
  4. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, która reprezentowała Urząd Gminy w Stanisławowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim

Gminna Biblioteka Publiczna i Urząd Gminy w Stanisławowie

Reklama