W nowym roku kalendarzowym, w placówkach wypożyczających w Mateuszu, konieczne jest utworzenie nowej bazy oraz zarchiwizowanie ze stanem na koniec roku tabeli CZYTELNICY.

MATEUSZ > ADMINISTRACJA > BAZA SQL > lewa zakładka NOWY ROK

Nowy Rok 2017

Dnia 2 stycznia w każdej placówce przed otwarciem  (wystarczy przeprowadzić tą operację na jednym komputerze), a dokładnie w każdym budynku (jeżeli serwer obsługuje więcej niż jedną placówkę to operacji dokonujemy na komputerze z którego robi się wymianę danych) należy kliknąć w klawisz WYKONAJ >Klawisz jest aktywny dla operatorów z uprawnieniami min. Kierownik.

Jeżeli tego nie dopełnimy nie będzie możliwe wydrukowanie statystyk za grudzień.

Reklama