Filia biblioteczna w Cygance należąca do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim 28.02.2017 zakończyła inwentaryzację swoich zbiorów. Skontrum zostało przeprowadzone w Systemie Bibliotecznym Mateusz, co bardzo ułatwiło prace. W wyniku kontroli ustalono stan faktyczny księgozbioru, który łącznie liczy 6571 woluminów.

Zachęcam do korzystania ze zbiorów bibliotecznych filii w Cygance mieszczącej się w Szkole Podstawowej. Dostępny jest KATALOG ON-LINE

Poniedziałek: 8:00 – 12:00
Wtorek: 9:00 – 17:00
Czwartek: 9:00 – 17:00

Reklama