W ciągu tygodnia, od 21 marca 2017 do 28 marca 2017, trwają konsultacje społeczne w Gminie Stanisławów w formie badania ankietowego dotyczące budowy lub aranżacji istniejących budynków szkół, przedszkola, żłobka, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Celem konsultacji  jest poznanie opinii mieszkańców i ustosunkowanie się do niej tak, aby podjąć jak najlepszą decyzję dla życia społecznego i kulturalnego lokalnego środowiska.

Ankieta dostępna jest na stronie Gminy Stanisławów:

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 marca 2017 r.