29 marca 2017 r. (środa) o godz. 12.15 (po spotkaniu z opracowania zbiorów o 10:00) w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się walne zebranie członków Koła SBP, podczas którego zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Koła za lata 2013-2016, zostanie wybrany zarząd Koła SBP na następną kadencję, a także delegaci na zjazd Oddziału w Siedlcach.

Zarząd Koła prosi o obecność, ponieważ walne zebranie jest ważne, jeżeli przynajmniej 50% członków Koła jest obecnych. Wskazana byłaby obecność co najmniej 2/3 członków Koła (32 członków Koła).  Koło SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej liczy 47 członków. Na zjazd Oddziału SBP w Siedlcach zostanie wybranych 9 delegatów i ich zastępców (w przypadku, kiedy delegat nie będzie mógł wziąć udziału w zjeździe).

Zarząd Koła SBP prosi o przygotowanie wniosków dotyczących planu pracy Koła na następną kadencję.

Przewodnicząca Koła SBP

– Anna Cudna

Walne Zebranie Koła Regulamin MBP 29.03.2017

Walne Zebranie_Koła Ramowy porządek_obrad 29.03.2017

Zgoda na kandydowanie w przypadku nieobecności na walnym_zebraniu Koła SBP

Reklama