„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”

Cycero

http://legalnakultura.pl/

23 kwietnia

Reklama