W dniach 20-21 kwietnia Biblioteka Narodowa zorganizowała dni otwarte dla bibliotekarzy, na których zaprezentowano nowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze.

Szczegóły i przepisy nowego modelu katalogowania zbiorów dostępne są na stronie przepisy.bn.org.pl oraz data.bn.org.pl