4. października bibliotekarze z powiatu mińskiego zwiedzili 2 warszawskie biblioteki oraz ich filie. Mogliśmy poznać nowe możliwości biblioteczne: samodzielne punkty dostępu wypożyczeń i zwrotów systemu ARFIDO. Wydzielone strefy dziecięce, młodzieżowe i dla dorosłych pozwalają na szybką lokalizację interesujących zbiorów oraz ich porządkowanie. Bibliotekarze wymieniali się doświadczeniami w codziennej pracy, dyskutowali i opowiadali o swoich sukcesach.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom, kierownikom i bibliotekarzom za mile spędzony czas w bibliotekach publicznych Wawer oraz Wilanów.

Relacja