15 listopada odbędzie się szkolenie z Systemu Bibliotecznego Mateusz w Cegłowie. Wyjazd z Mińska Mazowieckiego 9:00. W programie jest też wymiana doświadczeń miedzy bibliotekarzami w BP w Kałuszynie oraz w GBP w Mrozach.

Relacja