29 czerwca 2019 roku zaczęliśmy skontrum zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanisławowie w systemie bibliotecznym Mateusz.
Pani kierownik Wiesława Czapska odchodzi w lipcu na emeryturę.

Skontrum zakończyliśmy 5 lipca. Dziękujemy panu Arturowi Mazurkowi za wsparcie.

Reklama