„Lokalny Atrakcyjny Szlak- nasze wspólne dziedzictwo bliżej mieszkańców obszaru” – to projekt podjęty przez trzy stowarzyszenia: LGD Natura i Kultura, LGD Forum Powiatu Garwolińskiego i LGD Ziemi Mińskiej. Ma on na celu promocję lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego.  Jednym z elementów projektu jest wydany
w 2019 roku  przewodnik popularyzujący wiedzę o obszarach trzech Lokalnych Grup Działania. Wydawnictwo składa się z trzech części, odpowiednio dla obszarów działania stowarzyszeń: przewodnik po powiecie otwockim, garwolińskim oraz mińskim. W przewodnikach znajdziemy informacje związane z historią gmin, opis atrakcji przyrodniczych, kulturalnych i lokalnych. Wydawcą publikacji jest „Fotopia”, fotografie wykonał  Przemysław Piątkowski,  opracowanie Łukasz Kuć.

Reklama