Znalezione obrazy dla zapytania logo malopolskie forum bibliotek

W dniach 23-25 października 2019  w Krakowie odbyła się Konferencja
„ Małopolskie Forum Bibliotek”, w której wzięli udział delegaci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Temat tegorocznego forum brzmiał: Po drugiej stronie lustra: AI, UX i UI w bibliotekach.  Niezmiennie od czterech  lat prelegenci i uczestnicy konferencji w centrum zainteresowań stawiają użytkowników bibliotek. Tym razem wspólnie zastanawiano się nad:

  • Formami nowoczesnych usług informacyjnych opartych na wykorzystaniu sztucznej inteligencji (artificial intelligence) i rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality),
  • Badaniem potrzeb i zachowań użytkowników za pomocą metod i technik user experience i user interface,
  • Sposobami interpretacji i zastosowania wyników tych badań w doskonaleniu oferty bibliotecznej,
  • Wpływem nowych technologii na tworzony przez użytkowników obraz świata i obraz bibliotek.

Sponsorem Generalnym MFB była w tym roku firma Aleph Polska, której przedstawiciele omawiali zagadnienia związane z systemami bibliotecznymi najnowszej generacji.

W Auditorium Maximum Uniwesytetu  Jagiellońskiego uczestnicy wysłuchali wystąpień zaproszonych ekspertów na temat przyszłości  bibliotek i usług oraz zawiłości współczesnego świata z perspektywy użytkownika.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Biblioteki Narodowej-  dr Tomasz Makowski , który opowiedział o „ Narzędziach budowy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej”.  Następnie  Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego – dr Bożena Jaskowska przybliżyła temat: „Biblioteczny Web design: trendy, ograniczenia, inspiracje”. Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi przedstawił na własnym przykładzie motto: „ Myśl globalnie, działaj lokalnie, czyli kreowanie atrakcyjnej oferty biblioteki publicznej”. Trójka przedstawicieli Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego: Marek deja, dr Paloma Korycińska i dr Aneta Januszko  mówiła o projekcie, który prowadzą :„Badania User Experience w Bibliotece Jagiellońskiej- pilotaż”. Potem Łukasz Kozak, współautor bloga POLONA/BLOG: Przegląd Cyfrowej biblioteki Narodowej oczarował wszystkich swoim wykładem pt.: „ Czy sztuczna inteligencja lubi brzydkie słowa?”. Na koniec dr hab. Jan Kreft, prof. UJ podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi  znalezienia się „We władzy algorytmów- po drugiej stronie lustra”.  Pomiędzy wykładami można było wysłuchać wystąpień sponsorskich od firm: BONASOFT, EBSCO, PROQUEST, SAGE, prezentujących swoje produkty.

Drugi dzień uczestnicy konferencji spędzili na 23. Międzynarodowych Targach Książki w Międzynarodowym Centrum Targowo- Kongresowym EXPO.  Hasło przewodnie targów to myśl Carlosa Ruiza Zafona: „Czytać to bardziej żyć”. Wykład otwierający  wygłosił gość z Niemiec- dr Thomas Becker.  O godzinie 12.00 wybrzmiał hejnał mariacki i przywitano zebranych gości. Po uroczystym otwarciu Targów Książki można było  także wziąć udział w debatach  np. „Sztuczna inteligencja w świecie książki” , prezentacjach , warsztatach, oraz zapoznać się ze stoiskami setek wydawców.

Ostatni dzień konferencji  uczestnicy Małopolskiego Forum Bibliotek spędzili  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Odbył się tutaj  „Rajski Hyde Park”- czyli wystąpienia i warsztaty, podczas których uczestnicy mogli wymieniać się wiedzą, projektami, badaniami  i przemyśleniami związanymi  z  tematyką  tegorocznej konferencji.

Reklama