Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził w dniu 12 czerwca 2019 roku podział środków na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku dla poszczególnych bibliotek publicznych. Podział środków został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 50%, 60% lub 70% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jednostki samorządu terytorialnego.

Podział dotacji w powiecie mińskim:

Cegłów10 660
Dębe Wielkie8 000
Dobre7 330
Halinów5 140
Jakubów4 660
Kałuszyn8 000
Latowicz11 000
Mińsk Maz. Gmina9 200
Mińsk Maz. Miasto39 000
Mrozy 8 000
Siennica6 660
Stanisławów6 000
Sulejówek8 570

Źródło: www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2019