We wrześniu 2019 ukazało się opracowanie Przemysława Fedorowicza pt.: „Siódmacy w Kampanii Wrześniowej”. Muzeum Ziemi Mińskiej zorganizowało także spotkanie z autorem prezentujące publikację.
Biblioteki w powiecie mińskim otrzymały egzemplarze.

Cena: 30 zł

Reklama