https://www.premier.gov.pl/static/files/styles/min798x532/public/images/5_348.jpg?itok=HGhV7OFB

Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nie luzujemy reguł sanitarnych – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, z domu powinniśmy wychodzić jedynie do pracy, po zakupy oraz w sprawach ważnych dla zdrowia. Proszę o dyscyplinę społeczną. To od niej zależy tempo dalszego uwalniania gospodarki – podkreślił premier.

Premier zapowiedział także możliwość wznowienia działalności niektórych instytucji kultury od 4 maja: bibliotek, muzeów i galerii sztuki. Decyzja o otwarciu danej placówki należeć będzie do organu prowadzącego po konsultacji z sanepidem.

Jak podkreśla Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, zdjęcie zakazu działalności instytucji nie oznacza nakazu ich otwarcia. Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.  

Biblioteka Narodowa rekomenduje uruchomienie jedynie wypożyczalni, ograniczenie wolnego dostępu do półek i innych przestrzeni w bibliotekach. Kawiarenki internetowe, czytelnie na razie nie zostaną uruchomione. Obowiązuje reżim sanitarny – niezbędne będzie zachowanie ostrożności, odległości, środki ochronne- maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, pleksy w miejscu obsługi czytelnika. Więcej na stronie: https://www.bn.org.pl/w-bibliotece/3961-rekomendacje-biblioteki-narodowej-dla-bibliotek-po-zniesieniu-zakazu-prowadzenia-dzialalnosci-bibliotecznej.html

Księgarnie mogą pracować zgodnie z wytycznymi dla sklepów. Działalność w nowym reżimie sanitarnymi mogą wznowić również archiwa.

Źródła:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-od-4-maja-drugi-etap-znoszenia-ograniczen-zwiazanych-z-koronawirusem.html

https://www.gov.pl/web/kultura/wznowienie-dzialalnosci-niektorych-instytucji-kultury