https://www.rdc.pl/wp-content/uploads/2020/02/biblioteka.jpg

Wyniki Analizy działalności bibliotek publicznych w powiecie mińskim opracowane przez bibliotekarzy Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek przedstawiają sie następująco:

Ranking bibliotek województwa mazowieckiego:

Wykorzystano dane opracowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy.

Reklama