Halinowska biblioteka została założona przez p. Wandę Paszczykowską
w 1953 roku. 4.01.1953 r. Biblioteka Publiczna w Halinowie rozpoczynała swą działalność z księgozbiorem liczącym 262 woluminy. Początkowo biblioteka mieściła się w nieistniejącym już budynku przy ulicy Mickiewicza (budynek dawnego przedszkola), a kilka lat później została przeniesiona do jednego z pomieszczeń w domu p. Genowefy Malinowskiej. Był to szesnastometrowy pokój. Zimą pani bibliotekarka musiała rąbać drewno i palić w kaflowym piecu. W 1975 r. właścicielka domu udostępniła jeszcze jedno pomieszczenie, założono tam piece elektryczne, więc warunki pracy poprawiły się. Były to ciężkie czasy nie tylko ze względu na warunki lokalowe.

W 1976 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego zlikwidowano powiaty, Okuniew został przyłączony do Gminy Halinów. Biblioteka w Okuniewie została przekształcona w filię biblioteczną i włączona do Biblioteki w Halinowie.

W 1985 r. dokonano otwarcia filii w Cisiu, a 2008 roku filia ta została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Brzezinach. W grudniu 2012 r. filię tę zlikwidowano.

Od 1987 roku siedzibą Biblioteki jest budynek Urzędu Miejskiego
w Halinowie.

Dyrektorem biblioteki jest Jadwiga Dudek.

http://www.biblioteka.halinow.pl/o-bibliotece/

Dane kontaktowe:

Biblioteka Publiczna Gminy Halinów

ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
Telefon:  22 783 60 09

Biblioteka czynna:

poniedziałek  12.00 – 20.00
wtorek           12.00 – 18.00
środa              12.00 – 18.00
czwartek        10.00 – 18.00
piątek            12.00 – 18.00   
   

e-mail: bibliotekka@halinow.pl

Filia w Okuniewie

ul. Rynek 82, 05-079 Okuniew
Telefon: 22 769 90 35

Biblioteka czynna:

poniedziałek     10.30 – 18.00
wtorek               10.30 – 18.00
środa biblioteka nieczynna
czwartek           10.30 – 18.00
piątek                10.30 – 18.00

e-mail: biblioteka.okuniew@gmail.com

Reklama