Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich udostępnia wszystkim zainteresowanym bezpłatnie, w wolnym dostępie, z zachowaniem praw autorskich, publikację RODO dla bibliotek. Kodeks postępowania wspierający we właściwym stosowaniu RODO

Kodeks został opracowany na podstawie przepisów art. 40 RODO, z inicjatywy  specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych działających na rzecz bibliotek oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

SBP podjęło tę inicjatywę w celu merytorycznego i praktycznego wsparcia bibliotek jako administratorów danych osobowych, dając im wytyczne, jak prawidłowo i skutecznie stosować przepisy RODO. Zawartość Kodeksu była tworzona i konsultowana ze wsparciem środowiska bibliotekarzy w latach 2019-2020.

Kodeks jest skierowany do bibliotek publicznych, w tym działających w ramach ośrodków kultury, pedagogicznych oraz wojskowych. Autorzy uwzględnili różnice wynikające z przetwarzania danych w bibliotekach będących odrębnymi jednostkami, jak i działających w ramach innych jednostek. Kodeks może być wykorzystany także przez inne rodzaje bibliotek.

Stosowanie niniejszego Kodeksu nie zwalnia administratorów ze śledzenia i wdrażania zmian, wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązującego prawa, orzecznictwa, czy wytycznych organu nadzorczego. O istotnych zmianach będziemy informować i uwzględniać w Kodeksie.

W lipcu 2020 Kodeks został skierowany do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu wydania opinii o jego zgodności z RODO i zatwierdzenia go do stosowania.

Zachęcamy dyrektorów bibliotek i administratorów danych osobowych do zapoznania się z Kodeksem i wykorzystanie go we wdrażaniu ochrony danych osobowych w bibliotece.

Uwagi i opinie prosimy przekazywać do Biura ZG SBP na adres: biuro@sbp.pl.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Przewodnicząca SBP

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22678&prev=1

>> Czytaj online / pobierz (PDF) <<

źrodło: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22678&prev=1

Reklama