Opracowanie statystyk w tym roku będzie nieco skomplikowane, a wszystko za sprawą trwającej epidemii i niejasno sformułowanych pytań sprawozdawczych. Wszystko trzeba bowiem policzyć pod kątem epidemii i czasowego zamknięcia bibliotek, a także wziąć pod uwagę, iż w momentach otwarcia bibliotek, nie mogły one w pełni prowadzić swojej działalności, takiej jak w latach ubiegłych. Każda biblioteka „otwierała się” według możliwości i aktualnych warunków. Dla jednych bibliotek otwarcie oznaczało możliwość wydawania książek w reżimie sanitarnym, przy stanowisku, gdzie podawał je bibliotekarz, a dla innych prawdziwe otwarcie oznacza dopiero „wolny dostęp” do półek, który jednak ciągle nie jest wskazany. Jeszcze inne placówki radziły sobie nawet podczas zamknięcia i wydawały książki bezkontaktowo, za pomocą książkomatów lub paczek zostawianych czytelnikom w umówionym miejscu. Bibliotekarzy nurtują pytania jak to rozdzielić, jak policzyć, co później z czym porównać? Jak policzyć pracę bibliotekarzy, którzy przecież mimo zamkniętych drzwi, w bibliotece byli i pracowali, szkolili się, mieli kontakt on-line z czytelnikiem – a policzone będzie jako „nieczynne”. Co z wydarzeniami on-line, których uczestników nie jesteśmy w stanie policzyć, możemy jedynie oszacować liczbę wyświetleń czy kliknięć. A co, jeśli przy jednym komputerze siedziały dwie osoby? Nie jesteśmy w stanie do tego dotrzeć. Dlatego też dane z roku 2020 będą niepoliczalne i nieadekwatne do statystyk, jakie znaliśmy wcześniej. Nie ma też powodu do zmartwień, jeśli będą one zatrważająco niskie – problem dotyczy przecież nas wszystkich, a sytuacja jaka spotkała (przecież nie tylko) biblioteki, to siła wyższa, na którą nie mamy wpływu.

Na początku stycznia opublikowano najnowszy formularz K-03 GUS dla bibliotek za 2020 rok. Dodano w nim Dział 11: Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.

http://form.stat.gov.pl/formularze/2021/passive/K-03.pdf

W tabeli w pytaniu pierwszym należy podać liczbę dni roboczych, w których biblioteki były zamknięte dla czytelników zarówno na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, jak również, w których były niedostępne z innych powodów związanych z Covid (kwarantanna pracowników, choroba Covid pracowników, przygotowania i przystosowanie lokalu do panujących obostrzeń, zwiększona liczba zachorowań w danym regionie).

Reklama