Najważniejsze statystyki biblioteczne roku 2020, czyli liczba Czytelników w danej placówce, liczba odwiedzin oraz liczba wypożyczeń przedstawiają się następująco:

BibliotekaCzytelnicyLiczba odwiedzinLiczba wypożyczeń
powiat miński ogółem22 160268 230247 719
Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim10 516168 046101 228
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku1498908223454
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów1401693617085
Biblioteka Publiczna w Kałuszynie86814 14811 717
Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach13541183118963
Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie9151107115655
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim12871002014570
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem  / Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem44859177719
Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie49435465352
Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu58792267627
Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach59267607391
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy111797379636
Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie / Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie108319107322
opracowanie instruktora na podstawie sprawozdań jednostkowych

Najwięcej Czytelników ma Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim – jest największa i pełni funkcję biblioteki powiatowej. Z bibliotek gminnych, największą liczbę Czytelników odnotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku, co przedstawia poniższy wykres:

Wykres przedstawiający liczbę czytelników w bibliotekach powiatu mińskiego
oprac.: instruktor MBP

Największą liczbę odwiedzin w ciągu roku odnotowała, zaraz po MBP w Mińsku Maz., Biblioteka Publiczna w Kałuszynie, a następnie Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach:

Wykres przedstawiający liczbę odwiedzin w ciągu roku w bibliotekach powiatu mińskiego
oprac.: instruktor MBP

Największą liczbą wypożyczeń mogą poszczycić się MBP w Mińsku Mazowieckim, MBP w Sulejówku, GBP w Mrozach, BP Gminy Halinów:

Wykres przedstawiający liczbę wypożyczeń w ciągu roku w bibliotekach powiatu mińskiego
oprac.: instruktor MBP

Powyższe wykresy opracowano na podstawie danych jednostkowych z bibliotek w powiecie mińskim zbieranych przez instruktora ds. bibliotek.

Reklama