Najnowsza książka Lilli Kłos pt.: ” Włodarze Mińska Mazowieckiego” to kolejna publikacja, która powstała z okazji 600.rocznicy lokacji miasta Mińsk Mazowiecki.Przedstawia ona sylwetki kolejnych burmistrzów miasta na przestrzeni XIX i XXI wieku. Wydawcą publikacji jest Muzeum Ziemi Mińskiej.

Egzemplarze dla bibliotek publicznych z terenu powiatu mińskiego dostępne są u instruktora ds. bibliotek w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Maz. Dziękujemy Wydawcy za przekazanie ich w darze tymże placówkom (wartość 50 zł).

na zdjęciu stos książek Lilli Kłos: Włodarze Mińska Mazowieckiego
fot.:MBP